Geburtstagswünsche polnisch: kurz | Texte

Du suchst schöne polnische Geburtstagswünsche? Um jemandem „Alles Gute zum Geburtstag“ zu wünschen kannst Du „Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!“ sagen. Es gibt aber noch viele weitere schöne Geburtstagsgrüße und Gedichte auf Polnisch. Hier findest Du eine Auswahl der schönsten polnischen Glückwünsche mit Übersetzung auf Deutsch.

Anführungszeichen

Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!
Alles Gute zum Geburtstag!

Kurze Geburtstagswünsche auf Polnisch

Ein kurzer Geburtstagswunsch kann genauso kraftvoll sein wie eine lange Rede. Manchmal sagt ein einfacher Satz alles, was gesagt werden muss. Hier findest du einige kurze polnische Geburtstagswünsche. Du kannst auch einen Glückwunsch auf Deutsch oder Englisch versenden und dahinter noch ein „Alles Gute zum Geburtstag“ auf Polnisch anhängen.

 • Wszystkiego najlepszego!
  Alles Gute!
 • Radosne życzenia
  Glückliche Wünsche
 • Serdeczne życzenia z okazji urodzin!
  Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!
 • Przepraszam za spóźnione życzenia urodzinowe!
  Nachträglich herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!
 • Przesyłam najserdeczniejsze życzenia z okazji urodzin!
  Ich schicke Dir ganz liebe Grüße zum Geburtstag!

 • Życzę Ci radosnych urodzin.
  Ich wünsche Dir alles Gute zum Geburtstag.
 • Życzę Ci wspaniałego dnia, wspaniałych prezentów i mnóstwa zabawy!
  Ich wünsche Dir einen schönen Tag, tolle Geschenke und viel Spaß!
 • Życzenia są czymś bardzo ważnym – szczególnie w dniu urodzin.
  Wünsche sind etwas sehr Wichtiges – besonders am Tag der Geburt.
 • Wszystkiego najlepszego! Ciesz się Twoim wspaniałym dniem i świętuj go.
  Alles Gute zum Geburtstag! Genieße Deinen wundervollen Tag und feiere ihn.
 • Życzę Ci wszystkiego najlepszego w tym wyjątkowym dniu.
  Ich wünsche Dir alles Gute an diesem besonderen Tag.

 • Z okazji Twoich urodzin życzę Ci wszystkiego co najlepsze, dużo szczęścia, zdrowia i zadowolenia w życiu!
  Zu Deinem Geburtstag wünsche ich Dir alles Gute, viel Glück, Gesundheit und Zufriedenheit im Leben!
 • Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Życzę Ci dużo zdrowia i szczęścia.
  Alles Gute zum Geburtstag. Ich wünsche Dir viel Gesundheit und Glück.
 • Zdrowia, szczęścia, pomyślności, w każdej chwili moc radości.
  Gesundheit, Glück, Wohlstand, in jedem Moment die Kraft der Freude.
 • Niech ten wyjątkowy dzień będzie początkiem kolejnego roku pełnego zdrowia, szczęścia i sukcesów.
  Möge dieser besondere Tag der Beginn eines weiteren Jahres voller Gesundheit, Glück und Erfolg sein.
 • Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! Niech wszystkie twoje marzenia się spełnią.
  Alles Gute zum Geburtstag! Mögen all deine Träume wahr werden.

Tipp: Weitere kurze Geburtstagswünsche, die du auf Polnisch übersetzen kannst, findest du auch im Beitrag Geburtstagswünsche kurz.

Polnische Geburtstagswünsche als kurze Texte

Du suchst einen längeren Geburtstagswunsch auf Polnisch für gute Freunde oder nahestehende Personen? Dann sind diese Texte vielleicht das Richtige für dich.

„W dniu Twych urodzin, w dniu Twego święta niech buzia Twa będzie uśmiechnięta, przez cały czas jak słoneczko na niebie, bo serduszko, KOCHAMY Ciebie!“

Lass dein Gesicht an deinem Geburtstag, an deinem Festtag die ganze Zeit lächeln, wie die Sonne am Himmel, denn Herzchen, wir LIEBEN dich!

„Wszystkiego najlepszego!
Ciesz się Twoim wspaniałym dniem i świętuj go.
Życzę Ci zdrowia i wszystkiego czego zapragniesz.“

Genieße deinen wundervollen Tag und feiere ihn.
Ich wünsche dir Gesundheit und alles, was du willst.
Alles Gute!

Z okazji Twego święta życzę Ci kolejnych dni, miesięcy i lat pełnych miłości i radości, ciągłego uśmiechu na twarzy, jak również tego, abyś potrafił się cieszyć życiem w każdym jego momencie.

Anlässlich Deines Feiertages wünsche ich Dir noch mehr Tage, Monate und Jahre voller Liebe und Freude, ein ständiges Lächeln auf Deinem Gesicht, und auch das dass du das Leben genießen kannst, in jedem Moment.

Z okazji urodzin życzę Tobie samych tylko szczęśliwych dni w życiu! Niech łzy smutku nigdy nie spływają po Twoich policzkach, a radość niech przepełnia całe Twe serce! Życzę Tobie dużo zdrowia, radości, uśmiechu, pogody ducha, miłości najbliższych, wspaniałych przyjaciół, spełnienia najskrytszych marzeń.

Anlässlich Deines Geburtstages wünsche ich Dir nur glückliche Tage in deinem Leben! Lass die Tränen der Traurigkeit niemals über deine Wangen fließen, lass die Freude Dein ganzes Herz erfüllen! Ich wünsche Dir viel Gesundheit, Freude, Lächeln, Fröhlichkeit, Liebe zu Deinen Nächsten, gute Freunde und die Erfüllung Deiner geheimsten Träume.

Samych szczęśliwych dni,
a czego tylko pragniesz
by życie dało Ci.
Sukcesów w życiu, szczęścia w miłości,
dużo uśmiechu, dużo radości,
spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń,
samych przyjemnych w Twym życiu zdarzeń.
Życzę Ci słońca na naszym niebie,
smaku, zapachu w codziennym chlebie,
ptaków, motyli i chwil radosnych,
a w sercu zawsze zielonej wiosny!

Ich wünsche dir Glück an allen Tagen, die dir das Leben gibt. Erfolge im Leben, Glück in der Liebe, viel Lachen, viel Freude, Erfüllung aller innersten Träume und stets angenehme Ereignisse in deinem Leben. Ich wünsche dir Sonnenschein an unserem Himmel, Geschmack und Geruch im alltäglichen Brot, Vögel, Schmetterlinge und freudige Momente, und dass du im Herzen immer den Frühling trägst.

Z okazji Twojego święta życzę Ci, abyś zawsze znajdował powody do uśmiechu i żeby radość była Twoim stałym towarzyszem. Niech każdy dzień przynosi Ci nowe wyzwania, które będziesz podejmować z entuzjazmem i pewnością siebie. Życzę Ci również, abyś miał siłę do przezwyciężania wszelkich trudności i zawsze patrzył w przyszłość z optymizmem. Wszystkiego najlepszego!

Zu Deinem Fest wünsche ich Dir, dass Du immer Gründe zum Lächeln findest und Freude Dein ständiger Begleiter ist. Möge jeder Tag Dir neue Herausforderungen bringen, die Du mit Begeisterung und Selbstvertrauen annimmst. Ich wünsche Dir auch die Stärke, alle Schwierigkeiten zu überwinden und immer optimistisch in die Zukunft zu blicken. Alles Gute!

Z okazji Twoich urodzin chciałbym Ci życzyć, aby każdy nowy dzień był dla Ciebie źródłem inspiracji i nowych odkryć. Niech droga, którą podążasz, będzie zawsze oświetlona promieniami nadziei i szczęścia. Życzę Ci, abyś w każdej sytuacji potrafił znaleźć pozytywne aspekty i nigdy nie tracił zapału do życia. Niech Twoje urodziny będą początkiem kolejnego wspaniałego rozdziału w Twojej życiowej podróży.

Anlässlich Deines Geburtstages möchte ich Dir wünschen, dass jeder neue Tag für Dich eine Quelle der Inspiration und neuer Entdeckungen ist. Möge der Weg, den Du beschreitest, immer von den Strahlen der Hoffnung und des Glücks beleuchtet sein. Ich wünsche Dir, dass Du in jeder Situation positive Aspekte finden und niemals die Lebensfreude verlieren kannst. Mögen Deine Geburtstage der Beginn eines weiteren großartigen Kapitels in Deiner Lebensreise sein.

 „Z okazji urodzin życzę Ci…
– szczęścia – zawsze i wszędzie
– miłości – tej prawdziwej
– magii – na co dzień
– radości – także bez powodu
– słodyczy – landrynek i marcepana
– odwagi – nawet w nocy
– energii – tylko tej pozytywnej.“

– Anlässlich deines Geburtstages wünsche ich dir…
– Glück – immer und überall
– Liebe – die echte
– Magie – jeden Tag
– Freude – auch ohne Grund
– Süßigkeiten – Bonbons und Marzipan
– Mut – auch nachts
– Energie – nur diese Positive.

„Wiele gwiazdek jest nocą na niebie, tyle samo najlepszych życzeń śle właśnie do Ciebie, Dużo zdrówka, szczęścia i radości niech Twój śliczny uśmiech na buzi zawsze gości, by było coraz mniej złości, a więcej pięknej miłości, spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń, tych dużych i tych małych. Tego Ci życzę.“

Viele Sterne sind nachts am Himmel, genauso viele liebe Grüße schicke ich dir. Viel Gesundheit, Glück und Freude, lass dein schönes Lächeln immer auf deinem Gesicht sein, damit es immer weniger Ärger gibt und mehr schöne Liebe, Erfüllung aller innersten Träume, großen und kleinen. Das wünsche ich dir.

Auch diese Geburtstagswünsche könnten dir gefallen.
Diese Geburtstagwünsche kannst du einfach auf Polnisch übersetzen:

Anführungszeichen

„Niech każdy nowy dzień będzie lepszym rozdziałem w księdze Twojego życia.“
Möge jeder neue Tag ein besseres Kapitel im Buch Deines Lebens sein.

Wir hoffen, dass Dir unsere polnischen Geburtstagswünsche gefallen haben und Du einen schönen Spruch gefunden hast. Auch wenn Du letztendlich einen Glückwunsch auf Deutsch oder Englisch wählst und diesen mit einem kurzen „Alles Gute zum Geburtstag“ auf Polnisch kombinierst machst Du dem Geburtstagskind sicher eine Freude.